Spiralen in kleuren

Algemene voorwaarden Biodanza Moves
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, die worden aangegaan tussen Biodanza Moves en de deelnemer.


1. De deelnemer geeft door voortzetting van deelname na de eerste drie kennismakingslessen aan deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden.
2. De deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Hoewel uiterste zorgvuldigheid in acht wordt genomen bij het geven van de lessen, stelt Biodanza Moves zich niet aansprakelijk voor eventuele schade (persoonlijk letsel en/of materiele schade) die in de ogen van de deelnemer of derden door de les zou zijn veroorzaakt.
3. De les wordt vooraf betaald in de vorm van:
- een losse les €15
- een 10 rittenkaart €135 of aangepast tarief voor studenten en minima (in 12 lesweken op te maken)
- een 20 rittenkaart €220 (in 24 lesweken op te maken)
4. Als het aantal lessen van een 10- of 20 rittenkaart niet binnen de gestelde termijn ( 12
respectievelijk 24 lesweken) wordt gevolgd, dan komen ze te vervallen, tenzij overleg met de docent heeft plaatsgevonden op initiatief van de deelnemer.
5. Lessen die als gevolg van vakantie niet doorgaan, worden vermeld op de website en tellen niet mee in de geldigheidsduur van de de 10- of 20 rittenkaart.
6. Restitutie van reeds vooraf betaalde lessen is niet mogelijk, tenzij de deelnemer als gevolg van langdurige ziekte niet aan de lessen kan deelnemen.
7. Hetgeen zich tijdens een les voordoet is vertrouwelijk en wordt met de uiterste zorg en discretie behandeld door zowel deelnemer als docent.
8. Vanaf de aanmelding bij Biodanza Moves heeft de deelnemer slechts met één docent te maken. Wanneer deze afwezig is, bijvoorbeeld in verband met vakantie, dan kan de les door een vervanger worden gegeven.
9. De lessen worden gegeven op de locatie van de Bernard Lievegoedschool, tenzij anders is vermeld.
10. Afzeggen van een les kan telefonisch (voicemail), via mail, app of sms voor maandag 18.00 uur.
11. Aanbetalingen voor weekenden of verdiepingsdagen worden bij annulering niet terugbetaald.
12. Bij annulering van deelname aan weekend of verdiepingsdag wordt het reeds betaalde bedrag als volgt terugbetaald:
>1 week voor aanvang: 50%
<1 week voor aanvang: geen restitutie

transparantLogoBiodanzaTM

 Copyright © 2020 Biodanza Moves - Ankie Candel - 06-25771978

 Deze website is met aandacht gebouwd door Webdesign&Meer